Tekla Utterström

Färgstark magiskt måleri av TeklaU, konstnären Tekla Utterström, med signaturen TeklaU

Tekla bor och verkar i Järna, men är född och uppvuxen bland skapande människor i den lilla byn Akkavare i Lapplands inland.

Under sin uppväxt fick hon ta del av en muntlig sagotradition samt en öppenhet inför sånt som alla inte ser och barndomens magi har följt med henne hela livet, något som även är mycket tydligt i målningarna.

Andra infuenser i hennes konstnärskap är relationen till naturen och dess väsen, samt ursprungsfolk, shamanism, magi och fantasi.

Tekla arbetar lekfullt, känslofullt och intuitivt på stora dukar med starka uttrycksfulla färger målade i lager på lager.

Hennes uttryck är starkt, varmt och kärleksfullt, och berör på djupet, och intresset för Teklas konst är stort.

Under de senaste åren har de unika tavlorna funnit sina köpare i nästan samma stund som de har färdigställts.