Ilona Marshall

I kontemplation får jag min inspiration,
jag skapar formationer,
ofta i repetitioner,
i olika konstellationer,
jag tömmer mig och går sedan vidare i konsten.
-Ilona Marshall-